Tabeller och grafer


Mögelindex

Ett väldigt bra exempel varför den relativa fuktigheten kan gå långt över det klassiska 75% strecket utan att det är en katastrof vintertid.

Mättnadsånghalt

Ett exempel på hur pass mycket vatten luften maximalt kan innehålla vid en viss temperatur.