Krypgrund


Varför uppstår mögel i en krypgrund?

Krypgrunder är i sin natur en riskkonstruktion och ca 75 % ligger i riskzonen för att utveckla mögel. De flesta krypgrunder i Sverige är byggda enl. Svensk byggnorm (SBN 75 och SBN 80) vilket innebär att grunderna är uteluftventilerade. Eftersom solen inte kan värma upp ytan under huset gör det att luften i krypgrunden blir kallare. Står krypgruden dessutom på ett berg kommer luften att kylas ner ännu mer eftersom berget bunkrar upp kyla. Berg "svettas" även vatten som via kapilärkraft sipprar upp genom naturliga sprickbildningar i berget. När sommaren är på intåg blir det extra problematiskt när varm fuktig luft tar sig in i krypgrunden via ventilerna och kondenserar, mot den kalla luften vilket höjer den relativa fuktigheten . Gränsvärdet för mikrobiell påväxt ligger runt 75% RF men varierar beroende på material och mögelart, väldigt få krypgrunder stannar under dessa värden under de varma månaderna på året. Blindbottenskivor, masonit och asfaboard är alla dåligt anpassade material som lätt absorberar fukt, framförallt vid de låga delarna i grunden.


Mögellukt

Mikrobiell påväxt i krypgrunden märks ofta av även i boytan. Giftiga ämnen från mögel, bakterier samt rötskydd tar sig upp via lufströmmar och sätter sig i möbler, kläder samt väggar och kan vara  svåra att få bort.Jord innehåller ofta Aktinomyceter (mögelbakterier) som ofta misstas för mögel på grund av dess starka lukt.

Symtom på mikrobiell påväxt

* Lukt är ett säkert tecken på att något inte står rätt till.
* Blindbotten uppvisar en vit tunn hinna när den belyses med ficklampa, precis som råsponten på vinden.
* Stora mängder källarspindlar är ofta ett tecken på fuktiga grunder.
* Stående sjöar - detta kräver åtgärd omgående.
* Sjukdomssymtom bland familjemedlemmar, allt från huvudvärk och förkylningar till allvarligare symptom som astma och allergier. Läs mer om mögel.

Hur åtgärdar man fuktproblem i en krypgrund?

När en krypgrund åtgärdas rensas grunden från all form av  organiskt material och skräp. Har grunden jord bör även den tas bort eftersom jord ofta innehåller mögelbakterier som i de flesta fall luktar starkare än vanligt husmögel. I en del grunder räcker det med att ta bort ytan av jorden och salta den rena ytan för att ta död på resterande jordbakterier, i andra fall kan det vara värt att använda en sugbil.

Stående vatten

Vid små mängder läggs kapilärbrytande material som grus ut, vid större mänder installeras en dränkbar pump som tömmer grunden vid behov.


För att stoppa att fukt och kondens från markytan når blindbotten läggs markduk ut i krypgrunden. En markduk är fukt- och radontät och har ett ripstoppmaterial i sig vilket gör den lämpad att lägga även över stenar och berg utan att den går sönder. Markduken fästs sedan upp med uppvik mot grundmuren och försluts.Krypgrunder skall ses som en deffekt konstruktion som tidigt bör åtgärdas för att motverka framtida problem. En markduk kommer att sänka den relativa fuktigheten men även dämpa lukten från markytan.

Krypgrundsisolering

Vi jobbar även med krypgrundsisolering vilket är lite av en favorit. Den tar längre tid att installera men isolerar bättre och kan ge en temperaturhöjning i grunden mellan 1-2 grader vilket inte låter mycket men innebär en sänkning  runt 5-10 % av den relativa fuktigheten sommartid då krypgrunder är some mest utsatta, och då har du inte ens startat avfuktaren.

 installation av Avfuktare

Efter markduken är lagts ut tätas ventiler och avfuktare installeras. Vi arbetar med avfuktare från Cotes, Trygghetsvakten, Dantherm samt Woods. Läs gärna mer om de modeller vi valt att arbeta med här: Välja avfuktare.


Avfuktare vs värmeslinga

Vid fuktsäkring i Krypgrunder har vi valt att arbeta med både slingor och avfuktare. Båda har sina för och nackdelar. Nedan kan du se hur vi har resonerat kring val av dessa.

Avfuktare

När en avfuktare installeras tätas samtliga delar av grunden för att garantera att ingen ny fuktig luft tar sig in. Marken täcks med markduk vilket gör att avfuktaren kan koncentrera sig på att torka ut sånt som är vesentligt i grunden dvs, syl, grundmurarar samt blindbotten. Avfuktaren sprider ut den torra luften i grunden medans den fuktiga luften sprutas ut via en våtluftsstos fäst mot grundmuren. En avfuktare sänker den relativa fuktigheten överallt och är mycket mera effektiv än vad en värmeslinga är men förbrukar också mera el.

Nackdelar:

* Ljudnivå (väldigt låg men likväl är en slinga är helt tyst)
* Strömförbrukningen är högre än en slinga.
* Används ingen undertryktsfläkt kan lukt lättare transporteras     upp till boytan.

Värmeslinga


I grunder som inte hunnit utveckla mögel kan värmeslingor installeras för att förebygga fuktproblem. Vi installerar endast värmeslingor i kombination med markduk eller krypgrundsisolering för att se till att slingans kapacitet maximeras.  När värmeslingor installeras låter man grunden fortsätta vara otätad vilket tillåter ett luftbyte, altså bra för lukter som annars hade stängts in. En annan fördel med slingor är att de är väldigt driftsäkra, har inga rörliga delar och är väldigt energisnåla. 7 års garanti.

Nackdelar:

* Sänker inte den relativa fuktigheten i en grund på samma sätt    som en avfuktare gör.
* Torkar endast underlaget den fästs på, en avfuktare torkar ut alla    delar så länge man sprider torr luften korrekt.Rensning av organiskt materal

Virke skräp och all form av organiskt material tas bort för att förhindra att jordbakterier och mögel får tillgång till näring.

Ålderbeständig plast

Budgetvariant av markduk som fått oförtjänt dåligt rykte. Inte lika slitstark som armerad markfolie men fungerar bra i grunder med mjukare undrlag som t.ex sand.

Montering av markduk

Armerad markfolie med ripstopkärna som ger maximal slitstyrka. Inbyggd radonbroms.

Krypgrundsisolering

Krypgrundsisolering lämpar sig extra bra mot berg och kalla ytor. Motsvarar ca. 5 cm isolering och kan ge en temperaturhöjning mellan 1-2 grader.