Mögelsanering vind


Så här går det till

Vi har gjort en liten film som visar hur det går till när en vind saneras.  En genomsnittlig mögelsanering tar mellan 1-2 timmar att genomföra och ni kan kan vara tillbaks i huset samma dag.

Vi börjar alltid med att täcka in känsliga ytor som golv och dylikt innan vi påbörjar mögelsaneringen.

Sanering på vind
med penetrox


Allmänt om sanering på vind

När man sanerar en vind sprutas ett mögeldödande medel på råspont / mögelskadat material som sedan tränger in i trät och motverkar tillväxt. Vi försöker alltid i den mån det är möjligt att ha ingång en fläkt för att suga ut sporer/mykotoxiner medans vi sanerar. 

Hur långe måste jag vara borta?


Penetrox har en torktid på 4-6 timmar beroende på väderlek. Vi brukar rekommendera våra kunder att vara borta under dagen för att vara på den säkra sidan.

Hur pass effektivt är en sanering?

Vår grundtanke på Fukthuset har alltid varit att mögelsanering endast ska ses som ett komplement till avfuktare. En vind som har sanerats löper stor risk att utveckla mögel igen om inte gruntorsaken till möglets uppkomst rättats till. Genom att installera en avfuktare, täta vinden och sanera kan man gardera sig mot att klimatet på vinden inte tillåter återkomst av gamla mögelskador eller ny påväxt. Det är viktigt att poängtera att det enda sättet att få bort 100 % av befintligt mögel är att byta ut det skadade materialet då Ca 2/3 av möglet sitter under ytan i materialet.

Effektiva saneringsmedel

Vi har valt att primärt arbeta Alrons produkter. Alron har utvecklat miljövänliga och effektiva saneringsmedel mot mögel sedan 1977.
Läs mer om Alrons produkter här.

Penetrox

Penetrox är en lösning av väteperoxid och specialtillsatser med mycket hög desinfektion- och penetrationsförmåga. Penetrox  har använts i många år med goda resultat och tränger djupt in i porösa  material och avdödar mögel. Penetrox fräter enbart på organiska material, lämnar inga restprodukter och är helt biologiskt nedbrytbart. Vi använder penetrox när vi sanerar vindar.  

BioFresh

Mikrobiologiskt medel för luktkontroll och rengöring. Innehåller sporer av mikroorganismer som aktiveras vid kontakt med organiska rester och bryter ned dessa. Biofresh  används för att neutraliserar "rutten" lukt, "fisklukt" och röklukt mm. Väldigt effektivt. 

Odox & Maxox

Två väldigt bra medel att använda vid foggning, som är en metod vi primärt använder vid luktsanering eller där vi inte kommer åt att sanera för hand.

Mögelsanering vintertid

Sanering utförd vintertid kräver mera förberedelser jämfört med sanering som är utförd på sommaren. Vi hjälper dig självklart med allt från början till slut. De flesta saneringsvätskor fungerar dåligt/inte alls i låga temperaturer (<8+) vilken generellt är den tiden på året vindar har mest problem. Läs mer om
mögel på vind.


Natriumhyploklorit = klorin - ett stort nej

Natriumhyploklorit är en saneringsvätska som fortfarande används bland många saneringsfirmor och är omåttligt populär för dess förmåga att bleka ner mögelskadad råspont. Tyvärr för den med sig en rad olika problem vilket gör den  svårt att rekommendera.

Restprodukten av natriumhyploklorit är koksalt vilket leder till att sanerade ytor aldrig mer kommer att visa upp korrekta fuktkvotsvärden. För att komma förbi detta problem skruvas provbitar av "rent" virke fast på ett flertal ställen för att användas som referenspunkter vid framtida fuktmätningar. Problemet med denna metod är att mätningar inte längre kan utföras överallt, vilket självklart behövs då olika delar av en vind kan uppvisa stora variationer i fuktkvot. Ställ dig själv denna fråga, är en sanering med natriumhyploklorit verkligen värt allt detta när det finns bättre alternativ?

Natriumhyploklorit fräter även på ickeorganiskt material vilket bildar okända flyktiga föreningar (mvoc). Vi har hört skräckhistorier om företag som sprutat på natriumhyploklorit på tryckimpregerat virke i krypgrunder där resultatet blivit en explosion av kemiska lukter så stark att rivning varit den enda utvägen.

Koksalt har en daggpunkt på 73% vilket betyder att t.ex råspont löper risk att fälla droppar då saltet suger upp fukt när luft med hög relativ fuktighet kommer in via ventilerna och kondenserar mot saltet. Genom att täta ventilerna och installera avfuktare kan man ta sig runt detta problem, men vi anser fortfarande att de negativa effekterna är för stora.

Rivning eller mögelsanering?

En mögelsanering  kommer aldrig ta död på allt mögel, däremot är en sannering i kombination med tätning samt installation av avfuktare en kostnadseffektiv lösning som nästan räcker hela vägen fram.  Att byta ut all råspont i ett vindsutrymme är 10 gånger så dyrt och kan inte garantera att vinden förblir mögelfri i framtiden.

Vitmögel vid nock

Exempel på vitmögel vid nock. Lägg märke till hur pass mycket värre råsponten är drabbad jämfört med takstolarna.

Stora mängder vitmögel vid takfot

Takfoten drabbas oftast värst av mögel. Värme från boytan möter köldstrålning från tak samt kall luft från luftspalten och kondenserar.

Mögelsanering vid takfot

Eftersom  sanneringsvätskor är grovt frätande är det viktigt att rätt typ av skyddsutrustning används.

Fuktmätning

Genom att mäta fuktkvoten i virket kan man se om det finns risk för mögeltillväxt. Fuktkvoten i vanligt virke får aldrig överstiga 17-18%.