Avfuktare Vind


Installera avfuktare på vind

Att installera en avfuktare på vinden är ett säkert sätt att få bukt på fuktproblematiken. Genom att torka ut luften sänks den relativa fuktigheten vilket leder till att mögel inte längre kan växa. Via ventilationskanaler  sprids luften ut till samtliga delar av vinden där den effektivt torkar ut råspont mm. För att luften ska få duktigt med fart används endast hårda ventilationskanaler. Om vinden är uppdelar med skiljeväggar och har ingångar på två sidor av huset tas ett hål upp mellan dessa delar så att luften kan färdas fritt.


Detta ingår 

* Komplett installation av avfuktare.
* Ramp till avfuktare byggs.
* Tätning av samtliga delar av vinden.
* Fuktmätningar - före och efter. 
* två års kostnadsfria återkontroller med filterbyte.
* Dragning av ventilationskanaler med effektiv spridning av torrluft      i samtliga delar av vinden.
* Bilder -före och efter.

Montera våtluftsstos

Precis som vid installation av avfuktare i krypgrund måste en våtluftsstos monteras på husets fasad. Via hålborr tas ett litet hål upp på husets gavel där våtluftsstosen monteras. Via våtluftsslang kopplas den sedan ihop med avfuktaren. Ibland kan hålet behövas tas upp ganska långt ner på fasaden, då monteras ett variant med ett litet tak så att vatten inte tar sig in via regn.

Tätning av vinden

För att avfuktaren effektivt ska kunna torka ut samtliga delar av vinden är det väldigt viktigt att alla håligheter tätas. Luftning vid takfot och nock, ventiler samt mögelstoppers, samt springor på gaveln sätts igen så att avfuktaren flyttar runt samma luft som torkas ut för varje varv.


Mögelsanering

I samband med installation av avfuktare erbjuder vi även mögelsanering. Läs mer om mögelsanering av vind här.


Bygga landgång

Om vinden saknar någon form av landgång eller helt enkelt gör den omöjlig att jobba i utan att isolering packas ihop bör en landgång byggas.  Läs mer om att bygga landgång här.

Vi installerar alltid avfuktaren på ett sätt som förhindrar att eventuellt missjlud läcker ner till boendeytan.

Rördragning till samtliga delar av vinden för maximal spridning av torrluften.

Våtluftsstos på husgavel

Vid installation av avfuktare på vind måste även en våtluftsstos monteras på husets utsida.

Tätning av vinden

Takfot tätas och mögelstoppers sätts igen för att garantera att ingen ny fuktig luft kommer in.