Mögelsanering krypgrund


Sanering av blindbottenskivor

Masonitskivor s.k. blindbottenskivor är ett av de vanligaste materialen som används i krypgrunder.

Materialet utvecklar lätt mögelpåväxt då det ej är anpassat för krypgrundens fuktiga miljö. I samband med installation av avfuktare saneras även all mögelpåväxt,


Rensning av organiskt material

Om krypgrunden har stora mängder jord kan det vara bra att ta bort det översta lagret och sedan sanera markytan. Applicering av salt är ett effektivt sätt att avdöda och förebygga tillväxt av mögel och bakterier.  Även saneringsvätskor kan användas på markytan som av uppenbara skäl inte reagerar lika negativt av fukttillförsel som annat material gör. När saneringen är klar monteras markduk och sluts igen.

Rengöring av blindbottenskivor.

Blindbottenskivor/Masonitskivor går att sanera för hand, rent virke något sämre, men asfaboard kan endast bytas ut.  När man sanerar i en krypgrund måste man vara extra försiktig eftersom det ofta förekommer tryckimpregnerat virke. Det är sällan vi använder starka saneringsvätskor i krypgrunder just p.ga detta. Blindbottenskivor som trillat ner/lutar mot mark byts alltid ut.

Sanering blindbottenskivor - före

Fuktutsatta blindbottenskivor som utvecklat mögel. Lägg även märke på hur skivorna slagit sig.

Sanering blindbottenskivor - efter

Efter sanering med  mögeldödande medel.

Blindbottenskivor

fuktutsatta blindbottenskivor slår sig lätt och trillar ner. Blindbottenskivor som legat mot markytan byts alltid ut.

Rensning av organiskt material.

Vid montering av Markduk eller Krypgrundsisolering tas allt organiskt material bort och markytan saneras med salt.