Mögelsanering krypgrund


Sanering av blindbottenskivor

Masonitskivor s.k. blindbottenskivor är ett av de vanligaste materialen som används i krypgrunder.

Materialet utvecklar lätt mögelpåväxt då det ej är anpassat för krypgrundens fuktiga miljö. I samband med installation av avfuktare saneras även all mögelpåväxt,


Rensning av organiskt material

Om krypgrunden har spillvirke liggandes på markytan bör detta tas bort eftersom det tillför näring till mögel och bakterier som finns i utrymmet. Organiskt material som t.ex löv, jord, samt skräp bör även det avlägsnas. Om krypgrunden helt består av jord kan man avlägsna det översta lagret och sedan fylla på med makadamm som kapilärbrytande skickt.

Rengöring av blindbotten.

Blindbottenskivor/Masonitskivor går att sanera för hand, rent virke något sämre, men asfaboard kan endast bytas ut.  När man sanerar i en krypgrund måste man vara extra försiktig eftersom det ofta förekommer tryckimpregnerat virke. Det är sällan vi använder starka saneringsvätskor i krypgrunder just p.ga detta. Blindbottenskivor som trillat ner/lutar mot mark byts alltid ut.

Sanering blindbottenskivor - före

Fuktutsatta blindbottenskivor som utvecklat mögel. Lägg även märke på hur skivorna slagit sig.

Sanering blindbottenskivor - efter

Efter sanering med  mögeldödande medel.

Blindbottenskivor

fuktutsatta blindbottenskivor slår sig lätt och trillar ner. Blindbottenskivor som legat mot markytan byts alltid ut.

Rensning av organiskt material.

Vid montering av diffussionspärr rensas markytan från spillvirke samt organiskt material.