Förbättra ventilationen


Installera badrumsfläkt

Ett badrum bör alltid ha badrumsfläkt eller någon annan form av reglerad  frånluft installerad så att luft med hög fukthalt  tas bort från utrymmet. Fresh intellivent är en bra fuktstyrd
badumsfläkt som jobbar tyst och snabbt. De flesta badrumsfläktarna på marknaden idag arbetar via två olika lägen.

- Grundforcering som kontinuerligt suger ut en liten mängd luft baserat på inställt värde.

- Fuktstyrning som ökar varvtalet ännu mer när fuktlasten blir extra stor som t.ex när du duschar.


Installera undertrycksfläkt i krypgrund.

De flesta bostäder idag rekommenderas att ha ett litet undertryck för att motverka att fuktig varm luft tar sig upp på vinden och orsakar fuktskador.  Detta innebär även att mögelsporer och andra giftiga ämnen riskerar hamna i boytan där de orsakar hälsoskador och luktsmittar material.  Genom att skapa ett undertryck i krypgrunden kan man vända lufströmmarna och således hindra att dålig luft sugs upp i boytan och istället spottas ut genom en ventilöppning.

Montera friskluftsventiler

Friskluftsventiler är ett bra sätt att minska ångtrycket i bostaden. En bra tumregel är att installera en ventil per rum, bortsett från kök, wc, samt tvättstuga.


Montera ventilgaller i dörr

Ett bra sätt att förbättra ventilationen inomhus är att montera ventilgaller i husets alla dörrar så att luften får det lättare att vandra fritt.

Montering av friskluftsventiler

Friskluftsventiler är ett bra sätt att minska ångtrycket i bostaden. Som tumregel brukar en ventil per rum installeras.

Installera badrumsfläkt

Fresh intellivent är en bra badrumsfläkt som jobbar tyst och ventilerar ut fuktig luft från badrummet.

undertrycksfläkt i krypgrunden

ett undertryck krypgrunden kan förbättra din inomhusventilation genom att mögelsporer och andra giftiga ämnen hindras från att vandra upp till boytan.

Montera ventilgaller i dörr

Genom att montera ventilgaller på dörren får luften det lättare att vandra fritt mellan rummen.