Fuktutredning

För att du som husägare ska kunna veta hur ditt hus mår är det viktigt att du får en lägesbild på hur både grund och vind ser ut. Vi gör en utförlig fuktutredning där samtliga delar fuktmäts och fotograferas. Vid behov tas även  materialprov som skickas vidare in till labb där odlingar utförs för att påvisa mögelpåväxt/artbestämma mögelsort. (extra kostnad).

När utredningen är klar lämnas en tydlig och komplett dokumentation med åtgärdsförslag. Nedan följer några av de delar vi kontrollerar:

Vind

* Fuktmätning av samtliga delar.
* Okulär besiktning av råspont samt andra utsatta delar.
* Fotografering med vanlig kamera & värmekamera.

Krypgrund

* Fuktmätning
* Okulär besiktning av blindbotten, markytor etc.
* Dokumentation över vilken typ av material som används i grunden.
* Ventilationen ses över.


Pris: 6900 kr inkl. moms