Fuktutredning

För att du som husägare ska kunna veta hur dit hus mår är det viktigt att du får en lägesbild på hur både grund och vind ser ut. Vi gör en utförlig fuktutredning där samtliga delar fuktmäts och fotograferas. Vid behov tas även  materialprov som skickas vidare in till labb där odlingar utförs för att avgöra om materialet uppvisar påväxt av mögel.

När utredningen är klar lämnas en tydlig och komplett dokumentation med åtgärdsförslag. Nedan följer några av de delar vi kontrollerar:

Vind

* Fuktmätning av samtliga delar.
* Okulär besiktning av råspont samt andra utsatta delar.
* Samtliga utrymmen fotograferas med både vanlig samt värmekamera för     att kontrollera att vinden är isolerad på korrekt sätt.
* UV lampa används för att hitta mögel som kan vara svårt för ögat att    upptäcka.

Krypgrund

* Fuktmätning av samtliga delar.
* Okulär besikning av blindbotten, markytor etc.
* Dokumentation över vilken typ av material som används i grunden.
* Ventilationen ses över.
* Dränering / Vatten

 Pris: 3500 kr inkl. moms