Serviceavtal


I samband med slutfört jobb ingår alltid två års kostnadsfri efterbesiktning, men skulle du som kund fortsätta vilja ha ett långvarit skydd erbjuder vi  även serviceavtal. Vårt serviceavtal  är helt enkelt en förlängning av vad som ingår i efterbesiktningen:

* Fuktmätning av samtliga delar på vind/krypgrund.
* Fotografier med före- och efterbilder.
* Filterbyten
* Rengöring av avfuktare.
* Kontroll av avfuktarens styrning.