Luktsanering


Luktsmitta och Åtgärder

Att åtgärda luktsmitta i ett hus kan vara svårt beroende på hur stor spridning lukten har fått. Möbler, kläder samt väggar kan ha tagit upp lukt under lång tid och kan vara svåra att behandla. Att tidigt åtgärda husgrunden förebygger framtida problem. Om det har gått för långt kan det sluta med att skadat material behöver bytas ut vilket kan bli väldigt kostsamt.

Foggning

Foggning är ett bra alternativ där man inte kommer åt att sanera för hand. Vid foggning används en rökmaskin som anpassats för saneringsändamål. Maskinen värmer upp en saneringsvätska som sedan skickas ut som rök och letar sig in bland springor och vrår som annars hade varit omöjligt att komma åt. Foggning är en effektiv metod för att få bort lukter samt döda ytliga och luftburna mögelsporer men tränger inte in på djupet.

Undertrycksfläkt

Undertrycksfläktar är en bra lösning för att motverka att lukt från mögel, jordbakterier och giftiga emissioner tar sig upp från krypgrunden till boytan.  För att kunna styra undertrycket installeras även en varvtalsregulator. Det är en viktig detalj eftersom ett undertryck är en avvägning utav följande faktorer:

* Mängden luft från utsidan som läcker in.
* Elförbrukning från avfuktaren.
* Ljudnivå.
* Hur pass stort undertryck som önskas.

Vi installerar endast undertrycksfläktar i kombination med avfuktare för att kunna garantera att grunden håller sig torr.

Ozon / uv-c lampa

Ozon är en gas som består av tre syreatomer och bildas naturligt mellan 20-30 km över havet. Uppe stratosfären fungerar ozon som ett UV skydd, på lägre höjder anses gasen vara hälsoskadlig. Höga koncentrationer av ozon är extra skadligt för djur, människor samt växter eftersom ozon är instabilt och reagerar på allt som kommer i dess väg.

Ozon är idag en väletablerad saneringsmetod som används i bostäder, krypgrunder och vindar. De nyare varianterna har även uv-c lampor inbyggda i sig vilka effektivt dödar bakterier och mögelsporer. Ozon dödar endast luftburna och yttliga sporer och kan aldrig motverka mögelproblem.

UVC lampa + ozon.

De nyare varianterna av ozonaggregat har även innbyggda uv-c lampor. I denna modell kan ozonet kan stängas av helt.

Foggning

Foggning används för att döda mögelsporer samt nå utrymmen som inte går att sanera för hand.

Ozon

Ozonaggregat  med både ställbar tid & effekt. Ozon ska handskas med varsamhet.

Undertrycksfläkt

För att förhindra att lukt från krypgrunden tar sig upp i boytan installeras undertrycksfläkt med varvtalsreglering.