Gör det själv - Krypgrund.


1. Förberedelser

Om du bestämt dig för att själv fuktsäkra din krypgrund bör du först se till att du har ordenligt med tid. Beroende på hur krypgrunden ser ut kan det bli ett väldigt stort projekt. Ett tips är även att vara två stycken som hjälps åt. Det kan vara både farligt och otrevligt att ensam bli fast under ett hus i kolsvart mörker. Koppla alltid in fast arbetsbelysning och ha gärna dubbla uppsättningar av pannlampor ifall den ena skulle slockna. Börja gärna projektet på vårkanten innan värmen dragit igång. Det gör att det finns mindre sporer i luften, mindre spindlar i grunden och det blir helt enkelt lite trevligare att jobba.

2. Städning av markytan

Innan markduk installeras är det väldigt viktigt att grunden städas ut ordentligt. Allt organiskt material samt övrigt skräp ska avlägsnas så att grunden blir ren och fin. Stora stenar bör tas bort för att minimera risken att markduken går sönder. Jord i sig själv är ofta den största källan till dålig lukt eftersom jordbakterier (Aktinomyceter) luktar starkt och precis som mögel producerar gifter och sporer som luktsmittar material och skadar hälsan. Installera gärna en undertrycktsfläkt under tiden du arbetar för att förhindra spridning av dessa ämnen. Har du väldigt stora mängder jord kan det vara värt att ta ut en sugbil även om det kan bli kostsamt. Efter att markytan har städats av ordentligt ska salt strös ut för att förhindra mögel och bakterietillväxt under markduken.

3. Montering av diffussionspärr

Nu är det dags att montera  diffussionspärren. Oavsett om du har mögelproblem eller inte bör alltid någon form av fuktspärr monteras. En fuktspärr kommer förhindra att fukt från marken avdunstar och sugs upp av de olika materialen som används på blindbotten och bidra till ett bättre klimat i din grund. Du kan använda armerad markfolie, isolermatta eller åldersbeständig plast. Vi rekommenderar någon av de första två. I bästa fall kan en fuktspärr göra att den relativa luftfuktigheten sänks med ca 5-10 %. 

För att kunna fästa upp markduken mot grundmuren behöver du ha en borrhammare, spikplugg och spikbrickor. Proppa hål  med ca
1 -2 meters mellanrum och mät hela tiden från markdukens överkant mot blindbotten för att se till att kanten följer en rak linje. Är grundmuren gjord av lekasten kan man använda skruv med grova räfflor istället för spikplugg och dra fast spikbrickorna försiktigt med en skruvdragare. Höjden på uppviket mot grundmuren bör beräknas efter hur pass låg/hög grunden är. Om grunden har extra låga partier bör inte markduken fästas för högt upp mot grundmuren eftersom fukten då riskerar att vandra uppåt och hamna i blindbotten. I en grund med ordentlig takhöjd kan 40 cm uppvik vara ett bra riktmärke.  Tänk på att om grundmuren är så pass blöt att fukten vandrat upp i blindbotten bör dräneringen på utsidan ses över.

Samtliga skarvar skall tejpas med flextejp. Arbeta lungt och metodiskt och se till att tejpen fäster ordentligt. Under arbetets gång kommer du förmodligen att stöta på utrymmen som inte är åtkommliga. Försök då att rulla in markduken så långt det går med hjälp av ett långt skaft och trycka ner den mot mark med t.ex stenar. Generellt sett är det ingen katastrof om det går hål i markduken på några enstaka ställen, men det får absolut inte blir stora gap någonstans.

4. Installation av avfuktare

Börja med att ta ett varv runt huset och lokalisera vart samtliga ventilöppningar är belägna. Ventiler som är placerade under
altan & dylikt skall ej användas som utblås då den varma fuktiga luften kan orsaka fuktskador på fasaden. Ta sedan ett varv nere i krypgrunden. Jämför och kontrollera att det finns ordentligt med plats att installera avfuktaren vid någon av ventilerna.

Om det är möjligt bör avfuktaren installeras på en plats som är någorlunda lättillgänglig för framtida filterbyten/rengöring. I de flesta fall hörs inga ljud från avfuktaren i boendeytan, men för att undvika att störas av eventuella missljud bör avfuktaren inte placeras under sovrum/arbetsrum.

Fäst våtluftsstos

När du bestämt vart avfuktaren ska installeras är det dags att montera våtluftsstosen. Ta bort det befintliga ventilgallret. Fäst  våtluftsslangen på våtluftsstosen med hjälp av slangklämma och tryck sedan ner slangen i ventilöppningen. Fäst våtluftstosen mot grundmuren med plugg och skruv. Ibland kan ventilöppningarna vara placerade för högt upp i förhållande till ytterpanelen och utblåsöppningen i våtluftsstosen hamnar då för högt upp. I dessa fall behöver luften vinklas nedåt så att panelen inte tar skada. Lyft ner avfuktaren i grunden och lyft fram den till önskad plats. Ta tag i den andra änden av våtluftsslangen du petade ner från utsidan och var försiktig när du drar ner den. Fäst den andra änden av våtluftslangen i avfuktarens bakre del märkt "wet air" eller dylikt.

5. Dragning av ventilation

Börja med att ta reda på hur många torrluftsutblås din avfuktare har, vilket generellt sett varierar mellan 1-3 st. Ibland kan det vara onödigt att utnyttja alla tre utblås då den totala ytan på kanaldragningarna blir onödigt långa. Bottenlock kan då användas för att täta oönskade utblås. Vi rekommenderar alltid hårda ventilationsrör eller stryktålig flexslang med slät insida för att få ordentligt med fart på luften. Undvik avslut för nära vägg (2-3 m är lagom) och sprid gärna ut luften genom att borra upp extra hål i ventkanalerna. Starka luftströmmar riskerar annars att blåsa upp i boytan eftersom trycket mot grundmuren blir för hårt.

Ventilationsrören fästes med hjälp av plåtband som skruvas upp i blindbotten. Börja dragningen av ventilationsrören ca 2 meter från avfuktaren och koppla sedan samman rören och avfuktaren med hjälp av en flexslang, Se till att det blir en jämn och fin övergång, alltså inga skarpa vinklar.6. Tätning av grunden

Efter ventilationen har dragits färdigt är det dags att täta alla ventilöppningar samt övrigt läckage mot utsidan. Cellplastskivor och fogskum tätar bra och går att använda överallt. Ett tips är att släcka pannlampan och leta efter ljusinsläpp.

7. Nerladdningsbara PDF Manualer

Acetec - PD serien Installation & Underhåll
Acetec - PD serien Manual
Acetec - Evodry 6H
Cotes - Manual CR120 - CR 400
DH2/DH4 - Manual
Woods DSC-70ES - Bruksanvisning


Rensning av organiskt material

Organiskt material och  skräp rensas bort  för att förhindra tillväxt av jordbakterier och mögel.

Montering av ventilationsrör

Torrluften bör blåsas så lång bort från avfuktaren som möjligt så fuktig luft trycks tillbaks mot avfuktaren. 

Montering av Krypgrundsisolering

Krypgrundsisolering är ett bra val för att motverka köldstrålning från berg.

Installation av avfuktare

Cotes 240B. Cotes avfuktare installeras med spjäll på våtluften för att kunna reglera trycket.